Algemene Voorwaarden | Watersportcentrum | Eemhof Watersport & Beachclub

Algemene Voorwaarden

Eemhof Watersport & Beachclub hanteert de HISWA Algemene Voorwaarden.

De HISWA Algemene Voorwaarden bieden zekerheid aan watersporters. In de voorwaarden staat helder beschreven wat de rechten en plichten zijn voor u als watersporter, en voor het watersportbedrijf – het HISWA-lid – waar u zaken mee doet. HISWA-leden zijn verplicht de voorwaarden te hanteren. Zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan. U herkent ze aan het rood-wit-blauw logo.

Voordelen van zakendoen met een HISWA-lid

  • U krijgt één jaar extra garantie bij nieuwe producten
  • HISWA-leden zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt en hebben vakbekwaam personeel in dienst
  • De voorwaarden zijn consumentvriendelijk: ze zijn samen met de ANWB en de Consumentenbond opgesteld
  • Aan de voorwaarden is een geschillenregeling gekoppeld. Bij een geschil tussen u en een HISWA-lid kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag
  • HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de uitspraak van de Geschillencommissie

Welke HISWA Algemene Voorwaarden zijn van toepassing?
De volgende HISWA Algemene Voorwaarden zijn van toepassing:

Uniforme Voorwaarden Horeca

Eemhof Watersport & Beachclub maakt voor alle horeca gerelateerde activiteiten en arrangementen gebruik van de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van Koninklijke Horeca Nederland.

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘sGravenhage.

Download hier de Uniforme Voorwaarden Horeca.